Stephen Kaung

 


 

Stephen Kaung (Jiang Shou Dào) is een oud-medewerker van Watchman Nee en de zoon van een bekende Methodistenpredikant. Hij werd op jonge leeftijd christen. In het begin van de dertiger jaren ontmoette hij Watchman Nee voor de eerste keer en later werd hij zijn medewerker. Hij werkte met Nee tot 1949, waarna hij uit China wegging om in andere Aziatische landen christelijk werk te verrichten. In 1952 vertrok Kaung naar New York en sloot zich daar aan bij een ‘kleine kudde gemeente’, (naam van gemeenten rond Watchman Nee) die bestond uit Chinese  immigranten en zendelingen die teruggekeerd waren uit China. Deze groep probeerde het ‘kleine kudde’ systeem te gebruiken in hun gemeente en zij vroegen Kaung of hij hun daarbij wou helpen. In 1957 ontstonden er enige problemen binnen de groep met een scheuring als gevolg, en Kaung ging naar San Francisco om zich daar bij een andere gemeente aan te sluiten. Het jaar daarop reisde hij met Witness Lee door Europa en het Midden Oosten. Ze kwamen uiteindelijk aan in Taiwan, Lee’s thuisbasis, waar Kaung het advies van Lee opvolgde om terug te gaan naar New York. In 1971 vertrok hij van New York naar Washington, maar hij ging ook af en toe nog terug naar de New York groep om daar te spreken en conferenties te houden. Maar toen er verschil van mening ontstond omtrent bepaalde kerkelijke praktijken, verbrak Kaung in 1973 zijn verbintenis met de ‘plaatselijke gemeentebeweging’ van Witness Lee en concentreerde hij zich op zijn eigen bediening. Gedurende de zestiger jaren werkte Kaung veel samen met T. Austin-Sparks. Het belangrijkste werk dat Kaung deed was het naar het Engels vertalen van (op dit moment) vijfenvijftig boeken van Watchman Nee, die gepubliceerd zijn door Christian Fellowship Publishers in Richmond, Virginia, waar Kaung tot op de dag van vandaag werkt (op dit moment - april 2021 - is hij 106 jaar oud en is hij gestopt met spreken). Degenen die het voorrecht hebben gehad Stephen Kaung te leren kennen, werden getroffen door de sympathieke bescheidenheid van deze broeder. Klik hier voor toespraken van Stephen Kaung.